Vi äro tusenden…

  1. Träffenbergskadriljen
  2. Sång om arbetarklassens uppkomst
  3. Vi väva
  4. Rättegångsinmarsch
  5. Revolutions operan /li>
  6. Glädje till varje pris
  7. Aldrig mera krig
  8. Ellen vår Ellen
  9. AK-sången
  10. Vi äro tusenden